Код:
<a href="https://skvozznoy.epot.biz/#"><img src="http://i003.radikal.ru/0801/a7/17eaee8dba3f.gif"</a>

http://i003.radikal.ru/0801/a7/17eaee8dba3f.gif